• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 4
  • Foto 9
  • Foto 12
  • Foto 14
1 2 4 9 12 14

Een professionele partner voor expertise zonder zorgen!

Selles & van Dijk Experts, onderdeel van de van Dijk Expertise Groep BV, is hét onafhankelijk expertisebureau voor de beroepsvaart én de pleziervaart. Daarnaast worden ook expertises aan technische installaties en landmateriaal uitgevoerd. Onze opdrachtgevers zijn onder meer verzekeraars, tussenpersonen en volmachten, rechtbanken, particulieren en overheden. Selles & van Dijk Experts is een betrouwbare partner in maritieme en technische expertise.

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Van Dijk Expertise Groep BV Register Holland overgenomen. De certificerings activiteiten zullen onder de naam Register Holland BV verder worden uitgevoerd. Register Holland BV is door ILT (voorheen IVW) aangewezen als particulier instelling voor het inspecteren van binnenvaartschepen en afgifte van de benodigde certificaten.