• Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 4
  • Foto 9
  • Foto 12
  • Foto 14
1 2 4 9 12 14

Schade

Selles & van Dijk Experts zijn door hun jarenlange ervaring goed bekend met schade aan casco- en technische installatie aan boord van binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en landmateriaal. Onze opdrachtgevers zijn onder andere verzekeraars, (natte) aannemers, loonbedrijven en overslagbedrijven. Overheden schakelen ons in voor het vaststellen van schades aan kunstwerken zoals bruggen en steigers. Wat kunnen wij voor u betekenen:

- Vaststellen van schade- schadeoorzaak en schadebedragen
- Risico inventarisatie
- Contra Expertise
- Arbitrage
- Geschillenbemiddeling
- Schuldvraag onderzoek

Voor meer informatie info@sellesvandijkexperts.nl of bel: 0521-744016